Lustpillret


Att leva i ett modernt och stressigt liv kan vara en utmaning för både män och kvinnor, som kan påverka sexlivet negativt på grund av bristen på energi och den låga sexlusten. Med Lustpillret påverkar du det limbiska systemet som styr lust, humör och energi. Lustpillret fungerar för både män och kvinnor och påverkar positivt bland annat sexualdriften och känsligheten. Lustpillret bidrar även med kraftfullare orgasmer, starkare immunförsvar samt ökad fysisk och mental prestationsförmåga. Preparatet ökar även toleransen mot stress, ger mer energi samt ett generellt bättre humör.